EMPLOJ

Administracja biurowa

OFERTA

Świadczymy usługi nie tylko dla pracodawców w zakresie formalnym ale także dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Zezwolenie na prace ( dla posiadających: wizę, paszport biometryczny, kartę pobytu)

Zezwolenie na pracę i pobyt czasowy (dla ubiegających się o kartę pobytu)

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-pojednanie rodziny

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, test rynku pracy i opinia Starosty

Weryfikacja i uzupełnienie braków w dokumentach, potrzebnych do legalnego przebywania w Polsce Cudzoziemca takich jak: nadanie NIP, rozliczanie PIT 11, Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Dokumenty dodatkowe dla niektórych stanowisk pracy (kierowca krajowy i międzynarodowy): oświadczenie US-54 oraz Certyfikat Rezydencji Podatkowej dla zaświadczenia A1 z ZUS-u

Obsługa kadrowa: ewidencja czasu pracy, staż pracy, umowy o pracę, umowy o dzieło, umowa zlecenia, wypowiedzenia, ekwiwalenty, świadectwa pracy, rozliczenie podróży służbowej kierowców krajowych i międzynarodowych za pomocą GPS/karty drogowej, prowadzenie akt osobowych i wiele innych zagadnień związanych z administracyjną obsługą biura

Zobacz naszą pełną ofertę handlową Oferta Handlowa PDF